ASTERRA - Satelitní analýza vodovodní sítě

Technologicky nejmodernější metodou v oblasti vyhledávání poruch je satelitní analýza vodovodní sítě z vesmíru. 

efektivita

Zaměřte svoji pozornost jen tam, kde je potřeba. Výstupem je určení míst, která byla z vesmíru identifikována jako podezřelá z výskytu pitné vody pod povrchem.

Predikce

Vytvoření plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury díky odhalení problematických míst a stanovení kritických úseků vodovodní sítě. Vytipování oblasti pro permanentní akustický monitoring sítě.

Optimalizace

Optimalizace plánu údržby sítě - snížení rizik a dopadů plynoucích z budoucích havárií.

ASTERRA - Satelitní analýza vodovodní sítě

K vytvoření snímku využívá společnost Asterra družici ALOS-2 z japonského vesmírného programu JAXA určenou pro vyhledávání vody na jiných planetách. Jedná se o družici monitorující zemský povrch z výšky 628 km pomocí technologie SAR. Senzor syntetické clony (SAR), který používá Asterra, pracuje v mikrovlnném pásmu (1,3GHz) a může pronikat do hloubky až 3m.

JAK TO FUNGUJE?

ikosatelit

Snímek oblasti

Asterra získá snímek oblasti ve vysokém rozlišení. Ten pak podrobuje radiometrické analýze, aby data měla reálnou vypovídací hodnotu a nebyla zkreslená.

ikokoste

Korekce

Surová data se připraví pro analyzování vyfiltrováním a oddělením signálů z budov a dalších uměle vytvořených objektů, vegetace, hydrologických objektů apod.

ikoanalyza

Algorytmická analýza

využívá sledování spektrálního „podpisu“ pitné vody pod zemí a dokáže ji odlišit od jiných zdrojů vody až do hloubky 3 m.

ikovystup

Výsledky

Výstupem je grafické rozhraní se zobrazením potenciálních úniků v mapě (GIS). K tomu slouží moderní a uživatelsky přívětivá aplikace pro evidenci poruch a benchmarking.

Zásadní přínosy

Rádi byste to vyzkoušeli? Chcete se dozvědět více? Neváhejte nás kontaktovat a dohodnout se na satelitní analýze Vaší sítě.

Kontakt

Ing. Jakub Dirhan, MBA, +420 608 733 337, dirhan@radeton.cz

SK: Ing Ladislav Veselý, +421 905 587 965, vesely@radeton.sk

= mnohonásobné zvýšení efektivity pátračských týmů. Cílené prověřování vytipovaných bodů na mapě místo nahodilé kontroly celé sítě.

jež doteď unikaly pozornosti kvůli provozní slepotě.

Stanovení kritických úseků, vytipování oblastí pro permanentní akustický monitoring sítě >okamžitá a přesná detekce nových úniků.

snížení rizik a dopadů plynoucích
z budoucích havárií.

Satelitní technologie v Česku obstály na jedničku

Už téměř dva roky české vodárny využívají satelitní technologie k vyhledávání úniků vody

O satelitních technologiích jsme vás informovali již ve dvou předchozích článcích a její představení jsme umístili na www.unikyvody.cz.

Tato přelomová vesmírná technologie se stává (nejen) v česku mezi vodárnami známou a diskutovanou.

DŮKAZ MÍSTO SLIBŮ

Tento slogan si dovolujeme vypůjčit od výrobce deodorantů Old Spice, protože skvěle vystihuje nejen momentální situaci ohledně “satelitů”, ale ve finále skutečně ušetří nejedno propocené triko 🙂

Stále více tuzemských vodáren vkládá důvěru do analýzy vodovodní sítě pomocí satelitu. Ten se používá například pro hledání známek života na jiných planetách. U nás však hledá úniky vody a potenciální krizová místa ve vybrané oblasti.

CHCETE BÝT SOUČÁSTÍ POKROKU?

Satelit kromě detekce úniků vody nově také umí zhodnotit stav potrubí, měřit korozivitu podloží a identifikovat ty části potrubí, které by měly být určeny pro obnovu.

Na mezinárodní konferenci Waterloss Prague 2022 (https://www.waterloss2022.org/) jsme měli přednášku právě na toto téma a proběhlo už i několik pilotních projektů na vodovodních sítích našich partnerů. Pokud i vy hledáte nové technologie a chcete mít rozhodnutí o tom, jakou část infrastruktury obnovit, vědecky podložené, dejte nám vědět. Rádi vám tuto technologii představíme podrobně.

Zajímavé statistiky z dokončených projektů v rámci České a Slovenské republiky:

Počet satelitem odhalených poruch: 162

Objem skokového snížení ztrát vody: 38 l/s

Objem zachráněných m3 za každý rok: 1.198.000 m3

Reportáže a případové studie:

Formy spolupráce:

A) Pilotní projekt

z poskytnutých dat o polohopisu infrastruktury (v délce do 500 km) je poskytnut vzorek bodů zájmu (typicky 30 bodů, ale lze vyjednat i více). Klient si může technologii vyzkoušet, jestli by vyhovovala jeho provoznímu modelu, kapacitám prověřování, změně přístupu ke snižování ztrát. Zkrátka jestli má tato technologie potenciál úspor výrazně překračujících náklady s ní spojenými. 

B) Plnohodnotný projekt

 je poskytován v délce sítě od 1000 km (do max. počtu délky sítě, co se vešla do snímku). Není poskytnut vzorek několika bodů, ale všechna nalezená podezřelá místa na síti (typicky 1 POI / 5 km).

C) Dlouhodobá spolupráce / předplatné

Pokud je vodárna přesvědčena, že tato technologie má přínos, může se „upsat“ na víceletou spolupráci. Dělá tedy variantu B) v definovaném čase několikrát, např. jednou za rok po dobu tří let. Tato spolupráce nabízí finanční úsporu, technologicky je stejná jako b). Touto cestou se vydaly PVK.

Řekli o technologii:

„Pilotní projekt VaK Břeclav zahájil v prosinci 2020, kdy jsme si nechali určit 30 míst s možnými úniky vody na cca 500 km vodovodní sítě v okrese Břeclav. Jen ve městě Břeclav bylo zjištěno 6 oblastí, které bylo potřeba dále prověřit běžnými metodami. V průběhu ledna 2021 bylo dohledáno a opraveno 5 úniků vody. Město Břeclav má celkem 110 km vodovodní sítě, díky využití satelitní technologie stačilo selektivně prověřit pouhých 800 m vodovodních řadů. Jen opravou těchto poruch se snížily ztráty vody odhadem o cca 3 l/s, což představuje 95.000 m3 vody za rok. Běžnými metodami se tyto úniky vody nedařilo dohledat. Jen touto úsporou se nám celý pilotní projekt s výraznou rezervou zaplatil a to bylo prověřováno zatím pouze 10 určených oblastí. V průběhu února 2021 budeme dále prověřovat další satelitní technologií vytipované oblasti, následně si pilotní projekt vyhodnotíme.“
Milan Vojta MBA, M.A.
předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
„Máme za sebou pilotní projekt, který předčil naše očekávání. Snímkovali jsme území od Nového Města až po Pankrác, což představovalo zhruba pět set kilometrů vodovodní sítě. Systém označil 45 oblastí s potencionálním únikem pitné vody. Průzkumem označených oblastí bylo nalezeno 26 skrytých úniků vody.“
Ing. Petr Mrkos
generální ředitel společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Hledáme další zájemce o pilotní projekty

Zaregistrujte se nezávazně ve formuláři níže na stránce

“Je to tak trochu sci-fi. Představa, že je možné z výšky 628 kilometrů něco dohledat 3 metry pod zemí, je na hranici chápání. Ale funguje to a už v těchto dnech máme vyzkoušené první dohledané poruchy. Pochopitelně máme s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. spočítány modely a následně vysokou efektivitu projektu. Jakmile jsme se o tomto technologickém zázraku dozvěděli, okamžitě jsme projekt spustili. Financujeme jej ve spolupráci s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. Omezení úniků vody má pro obě společnosti současně vysokou prioritu a satelitní vyhledávání je technologickou výzvou. V ČR jsme po Pražských vodovodech a kanalizacích druzí, kteří tuto technologii využívají.”
Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva VaK Zlín

Máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat

Prosím napište název společnosti, kde pracujete
Kontakt
Radeton s.r.o.

info@radeton.cz +420 543 257 777

Radeton SK s.r.o.

info@radeton.sk +421 465 424 580